Jednostka

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej to jedna z najstarszych jednostek OSP w Polsce, prowadząca działania ratowniczo-gaśnicze nieprzerwanie od 1865 roku!

Jesteśmy Jednostką typu S-2, prowadzącą działania zgodnie ze standardami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od 1997 r. na terenie powiatu złotowskiego.
W 2018 roku nasz zastęp został włączony w struktury Wielkopolskiego Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego (Pluton ZŁOTÓW).
Jednostkę Organizacyjno-Techniczną tworzy kilkudziesięciu druhów alarmowanych selektywnie oraz telefonicznie. // JOT

Na początku istnienia druhowie służyli wyposażeni jedynie w brezentowe wiadra, topory i drabinę, a wraz z kolejnymi leciami OSP zwiększała swoją moc gaśniczą przez ręczną pompę (1905) aż do pierwszej pompy motorowej w 1939 r. Duża zmiana nastąpiła w 1947 r. kiedy to motorpompa z przyczepy trafiła na pierwszy zakupiony wóz – Amfibię, którą przystosowano do działań gaśniczych. Po poczciwych średnich Starach 25 i 244, OSP w Świętej od 2015 r. prowadzi działania gaśnicze ciężkim, uterenowionym GCBA-Rt 6/45/5 M.A.N. TGM 18.340 wyposażonym w sprzęt do prowadzenia działań ratownictwa technicznego. Nowy wóz został poświęcony i oddany do użytku przy okazji 150-lecia powstania OSP w Świętej. W 2018 roku druhowie pozyskali przyczepę gaśniczą PG-8, którą własnym kosztem i zaangażowaniem odrestaurowali i dostosowali do własnych potrzeb. Następnie w 2020 r. dzięki zaangażowaniu druhów i wparciu gminy Złotów doposażono Jednostę w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBA-Rt 1/1 IVECO DAILY 65C15D.

Siedziba święckiej jednostki mieści się w Domu Strażaka, którą oddano do użytku w 1994 r. z okazji celebrowania 130-lecia działalności. W 2015 roku dobudowano drugi, nowoczesny boks garażowy pod ciężki wóz gaśniczy. Dom Strażaka ponadto mieści klimatyzowaną salę wiejską oraz salę bankietową, które są do dyspozycji mieszkańców. // Dom Strażaka

Pierwszy sztandar, ufundowany przez okolicznych mieszkańców używano od 1965 r., kiedy to obchodzono 100-lecie Jednostki. Nowy, obecnie wykorzystywany sztandar wręczono na obchodach 145-lecia w 2010 r. OSP było wielokrotnie nagradzane, jednak najważniejsze odznaczenia to m.in. Złoty Znak Związku (1965 – Jednostka, 1994 – Sztandar) oraz Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2010). // Historia

W chwili obecnej OSP w Świętej zrzesza 66 druhów: 59 członków zwyczajnych (w tym 9 kobiet), 5 honorowych oraz 2 wspierających.
Przy Jednostce zawiązuje się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zajmuje czołowe pozycje w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblach gminnym i powiatowym. Ponadto sukcesy odnoszą Grupy A i C, które m. in. po zajęciu pierwszego miejsca na zawodach powiatowych reprezentowały powiat złotowski na Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w 2014 roku.