GCBARt M.A.N. 18.340

P

OSP Święta 30.04.2015 odebrała z zakładu P.U.H. Stolarczyk wóz MAN 18.340. Od 29.05.2015 wóz został zgłoszony do podziału i działania ratowniczo – gaśnicze są wykonywane z użyciem GCBARt 6/45/5 z numerem operacyjnym 669[P]61. Wóz bojowy trafił do Jednostki z dzięki zrealizowaniu projektu, na którego wykonanie wykorzystane były fundusze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz samorządu Gminy Złotów.

Wóz został uroczyście przekazany 27.06.2015 podczas obchodów 150-lecia powstania OSP w Świętej, gdzie został ochrzczony imieniem „Romek” przez matkę chrzestną dh Magdalenę Deja.

Wyjaśnienie oznaczeń pojazdu GCBARt 6/45/5:
G – pierwsza litera oznacza pojazd gaśniczy
C– druga litera oznacza wagę pojazdu, C oznacza pojazd ciężki >12t (18 t DMC)
B – litera oznacza zbiornik na wodę
– litera oznacza, że pojazd jest wyposażony w autopompę
– cyfra oznacza pojemność zbiornika na wodę w metrach sześciennych (tys. l)
45 – liczba oznacza wydajność autopompy w hektolitrach/min
5 – cyfra oznacza wydajność autopompy w drugim zakresie pracy w hektolitrach/min
Rt – litery oznaczają posiadanie sprzętu ratownictwa technicznego

Wyjaśnienie oznaczenia numeru operacyjnego 669[P]61:

669 – prefiks określający jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej
66 – oznaczenie powiatu złotowskiego            
9 – oznaczenie jednostek z KSRG
[P] – infiks określający województwo wielkopolskie
61 – sufiks określający pojazd w jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej
6 – oznacza gminę Złotów
1 – oznacza numer wozu w gminie Złotów należący do OSP w Świętej

Podstawowe dane techniczne:

 • pojazd spełnia normę PN-EN 1846
 • podwozie:    MAN typu TGM
 • napęd:    4×4
 • silnik:     wysokoprężny MAN o mocy 340KM
 • DMC:     18000 kg
 • wymiary (dł. x sz. x w):    8,1m x 2,5m x 3,2m
 • pojemność zbiornika wody:    6000 dm3
 • pojemność zbiornika środka pianotwórczego:    600 dm3
 • autopompa: dwuzakresowa pompa wirowa STOLARCZYK S40HP
  • wydajność (I stopień):    4500dm3 / 8bar
  • wydajność (II stopień):    500dm3 / 40bar
 • linia szybkiego natarcia:    wysokociśnieniowa
 • długość linii szybkiego natarcia:    60m
 • działko wodno-pianowe:    STOLARCZYK DWP32
 • instalacja zraszaczowa:    4 zraszacze (2 przód, 2 boki pojazdu)
 • maszt oświetleniowy:    12 x LED, sterowanie pneumatyczne

Wyposażenie GCBARt 6/45/5:

Wyposażenie GCBA-Rt pozwala na wykonywanie działań z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego oraz na usuwanie skutków anomalii pogodowych, przepompowywania wody zanieczyszczonej oraz gaszenia pożarów.

Dokładny wykaz zostanie zaktualizowany wkrótce…

Wspomnienie przybycia GCBA do Świętej

W czwartek 30.04.2015 około godziny 17.00 druhowie wraz z mieszkańcami Świętej, Wójtem Gminy Złotów p. Piotrem Lachem oraz przedstawicielami lokalnej prasy przywitali nowy ciężki wóz bojowy eskortowany przez poczciwego GBA przy dźwięku syreny i sygnałów dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych.

Na GCBA 6/40, który bezpiecznie po blisko 450 km podróży dotarł do bazy czekali członkowie OSP wraz z przygotowanym transparentem, wstęgą, balonami oraz szampanem w towarzystwie mieszkańców zaciekawionych wyglądem i wielkością nowego nabytku. Delegacja wracająca z Kielc została eskortowana przez GBA a następnie przyjęta przez pododdział z dh Leszkiem Stachyrą na czele, po czym zebrana ludność oglądała wnętrze, skrytki oraz dach wozu. Zostało wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz pierwsza jazda.

GCBA w pełnej krasie
Przywitanie GCBA 30.04.2015 r.
GCBARt w akcji

Informacje o przetargu

Dnia 03.04.2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na nowy ciężki wóz ratowniczo – gaśniczy dla naszej Jednostki.

Przetarg na budowę GCBA wygrało przedsiębiorstwo STOLARCZYK

Po rozmowach dh-a Prezesa Romana Deja z przedstawicielami PUH Stolarczyk OSP Święta otrzyma uterenowiony wóz bojowy o pojemności zbiornika 6000 l wody oraz z wydajnością autopompy 4000 l/min, co znacząco zwiększy naszą moc gaśniczą!

Dla porównania GBA posiada zbiornik o pojemności 2500 l wody oraz wydajność autopompy zaledwie 1600 l/min.

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wykonany będzie na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4. Kabina pomieścić musi 6-cio osobową załogę. Pojazd wyposażony będzie w autopompę pożarniczą dwuzakresową o wydajności min. 4000 dm3/min oraz w zbiornik wody o pojemności 6000 l, w funkcję ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem. Dodatkowo dla 4 kierowców naszej Jednostki przeprowadzone będzie dwudniowe szkolenie z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Wykonawcy.

Wymagania minimalne dla wozu OSP Święta

Informacje o pozyskaniu wozu:

Podpisanie umowy 19 lutego 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu –  Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III  nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie było realizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi: – Gmina Koźminek, OSP Koźminek, – Gmina Łęka Opatowska, OSP Łęka Opatowska, – Gmina Rogoźno, OSP Parkowo, – Gmina Rzgów, OSP Rzgów, – Gmina Złotów, OSP Święta! Całkowita wartość projektu na dzień 19.02.2015 r. 4.005.000,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane 3.990.000,00 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 3.192.000,00 PLN. Informacje o przetarguZdjęcia pochodzą z katalogu poducenta