INFORMACJE DLA STRAŻAKÓW JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ

Zakładka dla strażaków przygotowana przez KP PSP w Złotowie

Zakładka dla strażaków przygotowana przez KP PSP w Złotowie dostępna jest pod linkiem

Platforma edukacyjna OSP

Obecnie system szkoleń OSP polega na teoretycznym przygotowaniu kandydata do ukończenia szkolenia w macierzystej Jednostce.
Do przystąpienia do praktycznej części, organizowanej przez KP PSP w Złotowie konieczne jest ukończenie kursu e-learningowego, po którym drukuje się raport wyników i przedkłada osobie odpowiedzialnej za kurs z ramienia komendy.

Rejestracja na platformie

 1. Otworzenie linku: http://www.platforma2.wint.pl/ 
 2. Wpisanie kodu Jednostki: 15320708
 3. Wybranie Platformy edukacyjnej dla Jednostek OSP/PSP (logo ZOSP)
 4. Stworzenie nowego konta poprzez link Rejestracja poniżej panelu logowania
 5. Wypełnienie danych: loginu, hasła, adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Następnie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknąć przycisk Rejestruj

Ukończenie teoretycznej części kursu

 1. Po zalogowaniu do serwisu należy w zakładce Kursy przebrnąć przez kursy wymagane do ukończenia części teoretycznej:
  • Szkolenie Podstawowe – ukończenie następujących kursów:
   • Szkolenie podstawowe cz. I
   • Szkolenie podstawowe cz. II
   • Ratownictwo techniczne
   • Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP\r\n
  • Pozostałe szkolenia należy ukończyć zgodnie z nazwą, np przy szkoleniu dla dowódców – ukończyć szkolenie dowódców OSP.
 2. Po ukończeniu kursu należy w zakładce Testy  rozpocząć test dla każdego z wymaganych szkoleń i uzyskać minimum 60%
 3. Po zaliczeniu testów należy z zakładki  Moje konto wydrukować Raport z testów  i dostarczyć (lub wysłać mailowo) na 1 spotkaniu praktycznej części szkolenia w KP PSP.

W razie problemów należy skontaktować się z Naczelnikiem 🙂