osp_swieta_logo_v1W 1865 roku w małej wiosce, Starą Świętą zwanej, a położonej w pobliżu Złotowa. Sołtysował w tej wsi cieszący się ogólnym szacunkiem Jakub Kachelek.

W dniu, o którym trzeba wspomnieć na wstępie Jakub Kachelek był mocno zasępiony. Szedł właśnie  przez wieś i z namaszczeniem o czymś medytował. Jakub Kachelek lubił porządek, a już   najbardziej leżała mu na sercu sprawa bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców.

W Starej Świętej – mawiał – nie pozwolimy na żadne bezprawie. Pokażemy niemieckim władzom, że nie gorzej potrafimy się gospodarzyć od innych. Szacunku ich, psubratów, do Polaków nauczymy.

A tu te pożary. Właśnie wczorajszej nocy trzeba było znowu wieś budzić i do gaszenia ognia wzywać.  Sołtys doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że u źródeł częstych ostatnio pożarów leżała  zadawniona niechęć ba, wrogość dwóch cieśli. Ta nienawiść popychała ich do podkładania sobie  wzajemnie ognia. Dowodów zresztą Kachelek nie miał, a rozmowy z obu stronami nie dawały  żadnego rezultatu. Słuchajcie – mówił sołtys w gronie mieszkańców wsi, – jeśli tak dalej pójdzie,  zostaniemy pewnego ranka bez dachu nad głową. Ogień to straszny żywioł. Musimy coś uradzić.

No to załóżmy swoją straż pożarną. Tylko trzeba się wystarać o sprzęt. Nie było przy tej rozmowie  kronikarza. Nikt nie zanotował nazwiska projektodawcy i przebiegu zebrania. Zresztą czy to ważne,  skoro od tamtej chwili przez całe sto czterdzieści jeden lat Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Świętej  dzień po dniu pisała swą piękną historię językiem faktów. Wszystko zaczęło się od owej decyzji,  popartej przez rozumiejącego swój interes właściciela rozległych okolicznych dóbr, który zafundował   strażakom na początek malutką remizę i skromny sprzęt: brezentowe wiadra, topory i drabiny.

80% mieszkańców wsi stanowili tu wtedy Polacy. Polskim językiem posługiwali się tu wszyscy.

Polak rządził wsią. Polski panował tu obyczaj. Polską była też Ochotnicza Straż Pożarna, choć chętnie  pełnili w niej służbę młodzi Niemcy, nawykli do społecznego prymatu, bowiem szowinizm niemiecki  przywleczony na Ziemię Złotowską przez organizacje nacjonalistyczne, począł dyktować politykę   nacisku germanizacyjnego.

Za sprawą urzędników zasiedlili wtedy w zarządzie tutejszej OSP również   Niemcy. Sto czterdzieści jeden lat OSP w Starej Świętej – to historia wiernej służby idei pożarniczej,  dzieje zapisane działalnością najaktywniejszych patriotów.

Pierwsze pompy wodne

W 1905 roku straż w Starej Świętej obchodziła już pamiętną uroczystość przejęcia do eksploatacji pierwszej pompy. Choć ręczna, ale podnosiła ona niepomiernie wartość bojową jednostki.

Wkrótce zresztą przydzielono straży drugą, również ręczną, ale ulepszoną już pompę.

W przeddzień niemal pamiętnego 1939 roku straż w Starej Świętej objęła w posiadanie pierwszą   pompę motorową. W Zarządzie było jeszcze wtedy trzech Polaków:

 1. Szczepan Kulin,
 2. Paweł Massel
 3. Szymon Sobek.

Cała jednostka była jednak już w dużej mierze opanowana przez Niemców.

Był to wynik działalności hitlerowców, którzy – wykorzystując przepisy – zaciągali Polaków do przymusowej służby przeciwpożarowej powodując tym samym automatyczne skreślenie ich z szeregów OSP. Ta metoda jest potwierdzeniem obaw hitlerowskich przed narodową działalnością strażaków. Kłuły Niemców w oczy i strażackie przedstawienia i zabawy z polskimi pieśniami oraz tańcami i głośny w okolicy bal maskowy, którego tradycje do niedawna się pielęgnowało i polska komenda w czasie ćwiczeń, organizowanych tu w trybie ostrej dyscypliny. Co dwa tygodnie w niedzielę o trzeciej lub czwartej godzinie budziła mieszkańców strażacka trąbka. We wsi rozlegał się tupot kroków ochotników, biegnących na ćwiczenia. Do dnia dzisiejszego trąbka jest wyposażeniem remizy i zajmuje zaszczytne miejsce obok sztandaru.

Powojenna przyszłość

Działania wojenne nie oszczędziły w efekcie również materialnego dorobku OSP w Starej Świętej. Nie łatwo było zaczynać na nowo, gdy zachowało się w spadku tylko trochę sprzętu, przechowanego przez druha Kulina i nieco węży, które przetrwały ukryte na strychach polskich domów. Jednak ci, którzy nie ugięli się przed represjami hitlerowców, nie przestraszyli się też trudu reaktywowania jednostki.

Pierwszy powojenny zarząd:

 1. dh Semrau Franciszek – Prezes
 2. dh Kowalski Albin – Naczelnik
 3. dh Massel Jan – Sekretarz
 4. dh Chodera Paweł – Skarbnik

Zalegalizowali swą straż na nowo w 1947 roku, postanawiając zaopatrzyć ją w sprzęt dwoma drogami: własnymi funduszami zdobywaniem nagród na zawodach strażackich i w konkursach PZU. A nagrody to nie były byle jakie, skoro już po roku reaktywowania działalności w starej, ciasnej remizie stanęła nowa motopompa – nagroda PZU.

Pierwsza syrena i wóz pożarniczy

Fundusze własne powstawały powoli drogą zbiórek, dochodów z zabaw i imprez, sprzedaży trzech przyczep złomu, zebranego wśród ludności. I tak za własną gotówkę nabyto syrenę. Kilka lat później zakupiono amfibię i przystosowano ją do własnych potrzeb, montując na niej pompę motorową.

Przebudowano wóz konny. Po paru latach postawiono – kosztem niemałej ekwilibrystyki – wspinalnię i suszarnię węży. Krótko mówiąc, OSP w Starej Świętej z roku  na rok nabierała wartości bojowej.

100-lecie powstania Jednostki – murowana remiza, Star 25, Pierwszy Sztandar, Złoty Znak Związku

O zbliżającej się rocznicy 100-lecia działalności wspomniano w Biuletynie Strażackim na 15-lecie Ochotniczych Straży Pożarnych Ziemi Koszalińskiej. Uzyskany przez druhów z Rogowa biuletyn z 1960 roku przedstawia historię Jednostki, zdjęcia oraz opis sylwetek ówczesnych druhów:

1960-1 1960-2 1960-3

W 1965 roku OSP w Starej Świętej obchodziła 100 lecie swojej działalności, z tej okazji wybudowano w czynie społecznym nową murowaną remizę. Postawiono ją przy istniejącej wieży z 1957 r. W dniu jubileuszu został nadany naszej jednostce Sztandar, który został ufundowany przez okolicznych mieszkańców.

W tym uroczystym dniu przekazano jednostce nowy samochód pożarniczy Star 25 – GBM 2/8. Ponadto Jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Wykaz członków OSP w dniu 100 lecia swego istnienia:

Członkowie honorowi:

1. dh Grzybowski Izydor
2. dh Kulin Adam
3. dh Sobek Szymon
4. dh Wojtal Franciszek

Członkowie Zarządu:

5. dh Massel Jan – Prezes
6. dh Blicharz Kazimierz – naczelnik
7. dh Nowak Kazimierz – Z-ca naczelnika
8. dh Hinz Paweł – Sekretarz
9. dh Chodera Paweł – skarbnik
10. dh Macanko Kazimierz – gospodarz
11. dh Sobbek Szczepan – Mechanik
12. dh Kowalski Alojzy – Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

13. dh Baran Franciszek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14. dh Kowalski Bronisław – Członek Komisji Rewizyjnej
15. dh Kulin Bernard – Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie czynni:

16. dh Sobbek Józef 27. dh Hinz Edmund 38. dh Zaborowski Antoni 49. dh Wojda Bernard
17. dh Majrowski Józef 28. dh Wojtal Bronisław 39. dh Rozpłoch Jan 50. dh Januszewski Benedykt
18. dh Kachelek Teofil 29. dh Wojda Jan 40. dh Macanko Władysław 51. dh Massel Konrad
19. dh Konarski Stanisław 30. dh Semrau Zygfryd 41. dh Król Franciszek 52. dh Druszcz Bronisław
20. dh Druszcz Bronisław 31. dh Blicharz Mieczysław 42. dh Orłowski Bronisław 53. dh Druszcz Jan
21. dh Massel Józef 32. dh Orłowski Józef 43. dh Kulin Józef 54. dh Deja Jan
22. dh Sieg Kazimierz 33. dh Kabatek Wawrzyniec 44. dh Trzebiatowski Jan 55. dh Jankowski Alfons
23. dh Massel Jan 34. dh Wójcik Roman 45. dh Nowak Jerzy 56. dh Łuczak Krzysztof
24. dh Kachelek Piotr 35. dh Posieczek Jan 46. dh Haiman Edmund 57. dh Pączek Marian
25. dh Massel Joachim 36. dh Kowalski Józef 47. dh Murek Jan
26. dh Aleksiewicz Norbert 37. dh Kubiński Mieczysław 48. dh Grzybowski Paweł

130-lecie działalności – nowa remiza

Po trzydziestu latach użytkowania remizy okazało się, że budynek jest za mały i ówczesny wówczas Zarząd postanowił wybudować nowy obiekt, inicjatorem budowy był Zygfryd Semrau, który był prezesem i tak wybudowano nowy dom strażaka przy udziale społeczności i pomocy władz samorządowych, w budynku znajduje się jeden boks garażowy, sala duża i sala bankietowa, każda z sal ma swoją kuchnię z wyposażeniem.

Otwarcia nowego domu Strażaka w 14.05.1994 dokonał ówczesny premier RP Waldemar Pawlak.Dom Strażaka

Link do opisu Domu Strażaka w Świętej.

W tym szczególnym dniu nadano Sztandarowi Złoty Znak Związku z rąk Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, W. Pawlaka.

Skład Zarządu OSP Święta w dniu 130 lecia:

 1. dh Semrau Zygfryd – Prezes
 2. dh Deja Roman – I Z-ca Prezesa – naczelnik
 3. dh Murek Jan – II Z-ca Prezesa – Z-ca naczelnika
 4. dh Wnuk Andrzej – III Z-ca Prezesa
 5. dh Żeromski Stefan – Sekretarz
 6. dh Hinz Paweł – Skarbnik
 7. dh Orłowski Józef – Gospodarz
 8. dh Wnuk Józef – Kronikarz
 9. dh Smełsz Zygmunt – Członek Zarządu – Opiekun Drużyny Młodzieżowej

W styczniu 1996 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowe władze do Zarządu, obecny Zarząd ze względu na ciężką chorobę dh. Prezesa ustąpił, w skład nowego Zarządu na kadencję 1996-2001 weszli:

 1.  dh Żeromski Stefan – Prezes Zarządu
 2. dh Deja Roman – Z-ca Prezesa, Naczelnik
 3. dh Listoś Henryk – Sekretarz
 4. dh Mashel Krzysztof – Skarbnik
 5. dh Kowalski Jan – Gospodarz
 6. dh Smełsz Zygmunt – Członek Zarządu
 7. dh Wnuk Andrzej – Członek Zarządu

Skład  Komisji Rewizyjnej w kadencji 1996 – 2001:

 1. dh Hinz Paweł – Przewodniczący
 2. dh Cerajewski Leon – Sekretarz
 3. dh Malinowski Kazimierz – Członek

Wysłużony wóz w 1996 roku zamienił użytkowany dotychczas przez JRG Złotów średni wóz Star 244 – GBA 2,5/16, wyprodukowany w 1983 roku.

KSRG

1997 r. jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) jako pierwsza w Gminie Złotów. Od tego momentu utrzymuje wysokie standardy wyposażenia, przeszkolenia druhów oraz gotowości by jak najlepiej pomagać lokalnej społeczności zgodnie z wymaganiami KSRG. Od tej pory na wozach widnieją numery operacyjne 669[P]61.

Skład  Zarządu OSP Święta od dnia 13.01.2001 r.:

 1.  dh Żeromski Stefan – Prezes Zarządu
 2. dh Deja Roman – I Z-ca Prezesa, Naczelnik
 3. dh Smełsz Zygmunt – II Z-ca Prezesa
 4. dh Wnuk Andrzej – Z-ca Naczelnika
 5. dh  Macanko Leon- Sekretarz
 6. dh Mashel Krzysztof – Skarbnik
 7. dh Kowalski Jan – Gospodarz
 8. dhna Mashel Bernadeta – Kronikarz
 9. dh Listoś Henryk – Członek Zarządu

Skład  Komisji Rewizyjnej od dnia 13.01.2001 r.:

 1. dh Hinz Paweł – Przewodniczący
 2. dh Cerajewski Leon – Sekretarz
 3. dh Malinowski Kazimierz – Członek

Skład  Zarządu OSP Święta od dnia 28.01.2006 r.:

 1.  dh Żeromski Stefan – Prezes Zarządu
 2. dh Deja Roman – I Z-ca Prezesa, Naczelnik
 3. dh Smełsz Zygmunt – II Z-ca Prezesa
 4. dh Wnuk Andrzej – Z-ca Naczelnika
 5. dh  Macanko Leon- Sekretarz
 6. dh Mashel Krzysztof – Skarbnik
 7. dh Listoś Henryk – Gospodarz

Skład  Komisji Rewizyjnej od dnia 28.01.2006 r.:

 1. dh Hinz Paweł – Przewodniczący
 2. dh Cerajewski Leon – Sekretarz
 3. dh Malinowski Kazimierz – Członek

Ostatni GBA – Star 244

M. in. dzięki obecności w KSRG w 2006 roku Straż Pożarna w Świętej otrzymała ponownie od Komendy Powiatowej PSP  Złotów używany średni wóz ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16. Był on użytkowany przez kolejne 9 lat, pozwalając na prowadzenie działań gaśniczych i ratownictwa technicznego. Wóz został wyprodukowany w 1995 roku na bazie Stara 244 ze skrzynią ładunkową Jelcza zagospodarowaną na potrzeby pożarnicze. Był wyposażony m.in. w zestawy węży pożarniczych, prądownice, wytwornice, szybkie natarcie, ubranie na osy i szerszenie, wentylator osiowy WO-14, agregat prądotwórczy  Honda EC 2200, najaśnice, pompę pływającą NIAGARA, topór ciężki SAGAN, deskę ratownicza z pasami i zagłówkami, agregat hydrauliczny GO-3T, urządzenie hydrauliczne typu KOMBI, drabinę dwuprzęsłowa wysuwana D–10W, drabinę słupkowa, drabinę przystawną 5m, piły Sthil MS 440 do drewna i Sthil TS 400 do betonu i stali. Ponadto na stanie jednostki znajdowały się dwie motopompy pożarnicze M8/8 PO-5 i pompa szlamowa WT-40X, które przewożono na lekkiej przyczepie.

OSP Święta

Link do wyposażenia GBA 2,5/16 Star 244

Rok 2009 i nieoczekiwane poruszenie w OSP Święta w miesiącu kwietniu strażacy sporządzili listę z podpisami o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania wyborczego Zarządu OSP Święta. Nadzwyczajne zebranie wyborcze zarządu odbyło się 16.05. 2009 r. i z dotychczasowego Zarządu odeszli: dh Żeromski Stefan – Prezes i dh Listoś Henryk – gospodarz. W wyniku głosowania wyłonił się nowy Zarząd OSP na lata 2009-2011:

 1.  dh Roman Deja – Prezes Zarządu
 2. dh Andrzej Wnuk – Z-ca Prezesa, Naczelnik
 3. dh Jacek Kowalski – Z-ca naczelnika
 4. dh Leon Macanko – Sekretarz
 5. dh Krzysztof Mashel – Skarbnik
 6. dh Andrzej Białczyk – Gospodarz
 7. dh-na Magdalena Smełsz – Kronikarz
 8. dh Zygmunt Smełsz – Członek Zarządu
 9. dh Wojciech Janik – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej od 16 maja 2009 r.:

 1. dh Hinz Paweł – Przewodniczący
 2. dh Cerajewski Leon – Sekretarz
 3. dh Malinowski Kazimierz – Członek

145-lecie działalności – nowy Sztandar

145Dnia 22 maja 2010 Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej gmina Złotów obchodziła  145-lecie swego istnienia. Strażacy rozpoczęli swoje święto  mszą św. w miejscowym kościele p.w. Jana Chrzciciela, na którejto proboszcz parafii dokonał poświęcenia nowego sztandaru jednostki. Pozostała cześć strażackiego święta odbyła się przed „Domem  Strażaka w Świętej”. Święto strażaków ze Świętej uczcili również druhowie ochotnicy  z terenu gminy i powiatu wraz z pocztami sztandarowymi oraz szereg sympatyków pożarnictwa. W tak zacnych obchodach miejscowego święta nie mogło zabraknąć również lokalnej społeczności, która bacznie przysłuchiwała się podniosłemu charakterowi przebiegu uroczystości, a uroczystość miała naprawdę bardzo podniosły charakter, ponieważ w trakcie jej przebiegu zostały wręczone cztery nowe sztandary, wszystkie dla  jednostek OSP z terenu gminy Złotów. Otrzymały je jubilatka OSP Święta, OSP Stawnica, OSP Zalesie i OSP Radawnica. Jak przystało na strażackie święto nie zabrakło również odznaczeń i wyróżnień dla najlepszych druhów kultywujących tradycje jakże pięknego pożarnictwa polskiego. Jednostce zaś nadano Odznakę za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość swą obecnością uświetniła Orkiestra Dęta OSP z Krajenki przy współudziale grupy tanecznej marżonetek, oraz  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętej, które na tę okoliczność  przygotowały i przedstawiły piękny artystyczny pogram.

Skład  Zarządu OSP Święta od 22 stycznia 2011 r.:

 1. Deja Roman – Prezes
 2. Wnuk Andrzej – V-ce Prezes, Naczelnik
 3. Mashel Marcin – Z-ca Naczelnika
 4. Górecki Adam – Sekretarz
 5. Mashel Krzysztof – Skarbnik
 6. Białczyk Andrzej – Gospodarz
 7. Deja Magdalena – Kronikarz
 8. Kowalski Jacek – Członek Zarządu
 9. Wiatr Adam – Członek Zarządu

Skład  Komisji Rewizyjnej OSP Święta od 22 stycznia 2011 r.:

 1. Hinz Paweł – Przewodniczący
 2. Cerajewski Leon – Sekretarz
 3. Malinowski Kazimierz – Członek

OSP w Świętej jest uczestnikiem każdych zawodów sportowo-pożarniczych odbywających się na terenie powiatu złotowskiego. Zarówno drużyny z grup A i C jak i zrzeszane drużyny MDP zdobywają czołowe miejsca na szczeblach gminnym i powiatowym. Zwieńczeniem ciężkich prac przygotowawczych po kilkukrotnym stawaniu na niższym stopniu podium w zawodach powiatowych, drużyny A i C zajęły w 2013r. pierwsze miejsce. Dzięki temu reprezentowały powiat złotowski na Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w Wągrowcu w 2014 roku (był to nasz drugi udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim – pierwszy raz, po wygranych zawodach na szczeblu powiatowym,  uczestniczyła Grupa C w 2000 roku w Międzychodzie). Start zakończyliśmy z satysfakcjonującym nas wynikiem czasowym, plasującym nasze drużyny w środku stawki.
Zawody 2014_4Skład drużyn z 2014 r.:

Grupa A Grupa C
1. (D) Polasik Adrian 1. (D) Palacz Agnieszka
2. (M) Białczyk Andrzej 2. (M) Białczyk Andrzej
3. (R) Białczyk Mariusz 3. (M) Gondek Paulina
4. (Ł) Westphal Szymon 4. (R) Janik Ewa
5. (RI) Klóska Patryk 5. (Ł) Wnuk Katarzyna
6. (pRI) Szulczyński Michał 6. (RI) Hahs Monika
7. (RII) Stachyra Bartosz 7. (pRI) Smełsz Agnieszka
8. (pRII) Palacz Maciej 8. (RII) Deja Magdalena
9. (Rez) Białczyk Piotr 9. (pRII) Pietrzak-Gray Iwona
10. (Rez) Strumiński Sławomir 10. (Rez) Białczyk Monika
Opiekun: Wnuk Andrzej Opiekun: Stachyra Leszek

Skład Komisji Rewizyjnej od 24 stycznia 2015 roku

 1. Cerajewski Leon – Przewodniczący
 2. Stachyra Leszek – Sekretarz
 3. Malinowski Kazimierz – Członek

Pierwszy GCBA

30.04.2015 druhowie wraz z mieszkańcami Świętej, Wójtem Gminy Złotów p. Piotrem Lachem oraz przedstawicielami lokalnej prasy przywitali nowy ciężki wóz bojowy M.A.N. 18.340 eskortowany przez poczciwego GBA przy dźwięku syreny i sygnałów dźwiękowych. Na uterenowiony GCBA 6/45/5, który bezpiecznie po blisko 450 km podróży dotarł do bazy czekali członkowie OSP wraz z przygotowanym transparentem, wstęgą, balonami oraz szampanem w towarzystwie mieszkańców zaciekawionych wyglądem i wielkością nowego nabytku. Delegacja wracająca z Kielc została eskortowana przez GBA a następnie przyjęta przez pododdział z dh Leszkiem Stachyrą na czele, po czym zebrana ludność oglądała wnętrze, skrytki oraz dach wozu. Zostało wykonane wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz pierwsza jazda. Było to zwieńczenie 5 letnich starań o nowy wóz, które spełniły się dzięki zrealizowaniu projektu, na którego wykonanie wykorzystane były fundusze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz samorządu Gminy Złotów. M.A.N. zastąpił zasłużonego Stara 244, który został przekazany do OSP w Kleszczynie.

Eskorta przybyłych przez GBA (dh A. Wnuk i dh A. Górecki)

Eskorta przybyłych przez GBA (dh A. Wnuk i dh A. Górecki)

Pamiątkowe zdjęcie

Pamiątkowe zdjęcie

Link do wpisu o przybyciu GCBA

150-lecie działalności OSP w Świętej – GCBA

Wóz został uroczyście przekazany 27.06.2015 podczas obchodów 150-lecia powstania OSP w Świętej, gdzie został ochrzczony imieniem „Romek” przez matkę chrzestną dh Magdalenę Deja. Ten uroczysty dzień był połączony z Powiatowym Dniem Strażaka. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela, gdzie ks. proboszcz Z. Grzegorzewski oraz ks. W. Korowajczyk – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnej odprawili mszę dziękczynną w intencji 150-lecia działalności i służby OSP w Świętej z prośbą o Bożą opiekę dla wszystkich Strażaków oraz naszych Rodzin. Następnie miał miejsce wymarsz na miejsce uroczystości: plac pod Domem Strażaka. Za dowódcą uroczystości asp. Kazimierzem Wiebskowskim podążała Orkiestra działająca przy OSP Krajenka, następnie poczet sztandarowy PSP w Złotowie, 17 sztandarów OSP z pocztem sztandarowym ze Świętej na czele i umundurowanych delegacji jednostek z powiatu złotowskiego. Rozpoczęto oficjalne uroczystości Hymnem i Flagą Państwową uniesioną na podnośniku SH-24. Po przywitaniu gości przedstawiono życzenia gratulacyjne i zgodnie z planem uroczystości wręczono wielu naszym druhom medale i odznaki, ponadto awanse, rozkazy personalne i wyróżnienia.  W tym szczególnym dla nas dniu świętowało z nami wielu mieszkańców sołectwa, przedstawicieli samorządów a także 24 delegacje sąsiednich jednostek.

Fot. Aldona Rybka – link do fotorelacji z wydarzenia

150lecie

Link do wpisu o obchodach 150-lecia powstania OSP w Świętej oraz Powiatowego Dnia Strażaka

Wykaz członków OSP w dniu 150-lecia swego istnienia:

Członkowie honorowi:

1. dh Murek Jan
2. dh Wnuk Józef
3. dh Wendt Paweł
4. dh Wejnert Wacław
5. dh Listoś Henryk
6. dh Tomasik Jan

Członkowie Zarządu:

7. dh Deja Roman – Prezes
8. dh Wnuk Andrzej – Z-ca Prezesa, Naczelnik
9. dh Mashel Marcin – Z-ca Naczelnika
10. dh Mashel Krzysztof – Skarbnik
11. dh Białczyk Andrzej- Gospodarz
12. dhna Deja Magdalena – Kronikarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

13. dh Cerajewski Leon – Przewodniczący
14. dh Stachyra Leszek – Sekretarz
15. dh Malinowski Kazimierz – Członek

Członkowie czynni:

16. dh Macanko Leon 29. dh Blicharz Piotr 42. dh Janik Wojtek 55. dhna Janik Ewa
17. dh Deja Andrzej 30. dh Marlewski Andrzej 43. dh Wiatr Adam 56. dh Stachyra Bartosz
18. dh Smełsz Zygmunt 31. dh Orzechowski Andrzej 44. dh Szulczyński Adam 57. dh Ida Cezary
19. dh Rossa Jan 32. dh Deja Marcin 45. dh Tomczak Dominik 58. dh Palacz Maciej
20. dh Zuper Waldemar 33. dh Grochowski Stanisław 46. dh Bindek Michał 59. dhna Białczyk Monika
21. dh Zuper Józef 34. dhna Mashel Bernadeta 47. dhna Wójcik Małgorzata 60. dh Cybulski Michał
22. dh Baran Piotr 35. dh Smełsz Sebastian 48. dh Deja Mateusz 61. dh Dudek Przemysław
23. dh Mikszto Jerzy 36. dh Popa Adam 49. dh Goldiszewicz Norbert 62. dh Hahs Darek
24. dh Palacz Henryk 37. dh Glugla Rafał 50. dhna Goldiszewicz Monika 63. dh Malinowski Marek
25. dh Kroll Janusz 38. dh Deja Rafał 51. dh Łuczak Krzysztof 64. dh Miłkowski Krzysztof
26. dh Moczarski Marek 39. dh Wendt Remigiusz 52. dh Biały Marek 65. dh Białczyk Mariusz
27. dh Kowalski Robert 40. dh Górecki Adam 53. dhna Biała Wioleta 66. dh Stachyra Łukasz
28. dh Baran  Jarosław 41. dh Kowalski Jacek 54. dhna Smełsz Agnieszka 67. dh Westphal Szymon

Członkowie wspierający:

68. dh Wójcik Leszek
69. dh Łański Paweł
70. dh Kamiński Paweł

Rozbudowa i remont Remizy

Pozyskanie nowego wozu wymagało dokonania kolejnej inwestycji związanej z dobudową boksu garażowego dla GCBA. Dzięki funduszom pochodzącym z Urzędu Gminy rozbudowano strażnicę o nowoczesne pomieszczenie przystosowane do przebywania w nim pojazdu ciężarowego, m.in. przez rozbudowaną wentylację z wyciągiem spalin, posadzkę żywiczną i ściany wyłożone glazurą. Poza pracami budowlanymi kilkukrotnie organizowali się druhowie na dodatkowych pracach związanych z rozbudową garażu.  Ostatnie prace zakończyły się 12.12.2015r.

15-12-12_08

Fotorelacja z budowy dobudowy stanowiska garażowego autorstwa Aldony Rybki

29.12.2015 nastąpiło spotkanie druhów wyjeżdżających do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych oraz uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach w II półroczu 2015 roku. W obliczu chęci rozwoju jednostki wszyscy druhowie zrzekli się ekwiwalentu pieniężnego za działalność ratowniczą i szkoleniową w ramach OSP na rzecz działalności statutowej. Dzięki temu poświęceniu możliwe jest lepsze doposażenie jednostki w sprzęt a w dalszej perspektywie pozyskanie nowego, lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.

Wraz z początkiem 2016 roku druhowie przedsięwzięli remont starego stanowiska garażowego, korytarza i warsztatu. Przez kilkanaście dni ciężkiej pracy udało się przerobić układy instalacji elektrycznej i grzewczej, wyrównać i odmalować sufity oraz ściany a także elementy wyposażenia jak regały, półki i szafy. Wyłożono taką samą glazurę jak w nowym stanowisku, wykonano renowację kanału oraz przygotowano podłoże do wyłożenia żywicy, która niebawem pojawi się na posadzce. Dzięki temu strażnica nabrała nowych barw i świetnie komponuje się w tle czerwonego GCBA.

Zdj.: P. Kajewska

16-02-13

Link do wpisu o remoncie „starej” części garażowej

Skład  Zarządu OSP Święta od 23 stycznia 2016 roku:

 1. Deja Roman – Prezes
 2. Palacz Maciej – I V-ce Prezes, Naczelnik
 3. Cybulski Michał – II V-ce Prezes
 4. Mashel Marcin – Z-ca Naczelnika
 5. Macanko Leon – Sekretarz
 6. Mashel Krzysztof – Skarbnik
 7. Białczyk Andrzej – Gospodarz
 8. Deja Magdalena – Kronikarz
 9. Miłkowski Krzysztof – Członek Zarządu ds. Młodzieży

Zarząd

Skład  Komisji Rewizyjnej OSP Święta od 23 stycznia 2016 roku:

 1. Cerajewski Leon – Przewodniczący
 2. Stachyra Leszek – Sekretarz
 3. Stachyra Łukasz – Członek

Na dzień 12.02.2016 r.  w skład Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej wchodzi 66 członków: 58 zwyczajnych (w tym 8 kobiet), 6 honorowych i 2 wspierających.

Link do aktualnego spisu członków OSP

 

Masz informacje czy zdjęcia z historii OSP w Świętej, czegoś tu brakuje?
Podziel się z nami kontaktując się przez formularz kontaktowy!