Jednostka Operacyjno – Techniczna

W 2012 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną , skupiającą osoby chcące uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych, posiadające odpowiednie przeszkolenie i aktualne badania lekarskie.

Na dzień 26.01.2019 rok w skład JOTu, dowodzonego przez

Naczelnika dh Macieja Palacza

a w jego nieobecność przez Zastępcę Naczelnika dh Marcina Mashel

wchodzi 30 ratowników mogących pełnić następujące funkcje:

Dowódcy

dh Michał Cybulski
dh Roman Deja
dh Łukasz Goździejewski
dh Adam Górecki
dh Marcin Mashel
dh Maciej Palacz
dh Andrzej Wnuk

Kierowcy

dh Andrzej Białczyk
dh Michał Cybulski
dh Roman Deja
dh Łukasz Goździejewski
dh Adam Górecki
dh Krzysztof Miłkowski
dh Maciej Palacz
dh Andrzej Wnuk

Ratownicy KPP

dh Łukasz Goździejewski
dh Jacek Miłkowski
dh Maciej Palacz
dh Adrian Polasik
dh Bartosz Stachyra
dh Łukasz Stachyra
dh Szymon Westphal

Ratownicy

dh Mariusz Białczyk
dh Monika Białczyk
dh Kamil Blicharz
dh Mateusz Deja
dh Rafał Deja
dh Przemysław Dudek
dh Cezary Ida
dh Wojciech Janik
dh Patryk Klóska
dh Marek Malinowski
dh Andrzej Marlewski
dh Tomasz Miłkowski
dh Agnieszka Palacz
dh Sławomir Strumiński
dh Maciej Szulczyński
dh Dominik Tomczak