GLBARt 1/1 IVECO Daily 65C15D

GLBARt w pełnej krasie

OSP w Świętej 2 kwietnia 2020 wypełniła dostępny boks garażowy lekkim wozem ratowniczo-gaśniczym IVECO Daily 65C15D, pozyskanym z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie (pow. tarnowski) w której służył nieprzerwanie od 2003 roku. Dzięki pracom druhów związanych z przystosowywaniem pojazdu do naszych potrzeb i zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w dniu 24.04.2020 zgłosiliśmy gotowość do podjęcia działań przez zastęp GLBA-Rt 1/1 z numerem operacyjnym 669[P]65

Wóz został w 75% sfinansowany ze środków własnych jednostki (kwota 90 000 zł), które zawdzięczamy zwłaszcza naszym druhom, którzy od 2017 roku solidarnie przekazywali należny im ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach a także druhom opiekującym się Domem Strażaka. W tym miejscu należy także gorąco podziękować mieszkańcom sołectw Święta, Nowa Święta, Wąsosz i Międzybłocie, którzy przy dystrybuowaniu przez nas kalendarzy strażackich, również dorzucali swoją cegiełkę, zbliżającą nas do osiągnięcia założonego celu. Pozostałą kwotę, tj. 25 % wartości pojazdu i tym samym możliwość pozyskania pojazdu zawdzięczamy przychylności Wójta i Rady Gminy Złotów.

Dzięki pracy własnej druhów oraz sympatyków jednostki, udało nam się skonfigurować pojazd, który na tą chwilę jest w stanie przejąć interwencje związane m.in. ze zwalczaniem miejscowych zagrożeń:
– interweniowaniu w izolowanych zdarzeniach medycznych, w tym w nagłych zatrzymaniach krążenia,
– usuwaniu skutków lokalnych podtopień,
– interweniowaniu w zdarzeniach drogowych, w tym w wypadkach drogowych i kolizjach, usuwaniu plam substancji ropopochodnych,
– zabezpieczaniu, oświetlaniu terenu zdarzenia oraz kierowaniu ruchem drogowym,
– usuwaniu agresywnych owadów błonkoskrzydłych,
– usuwaniu skutków silnych wiatrów,
– zabezpieczaniu lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
a także zwalczaniu pożarów niewielkopowierzchniowych (m. in. traw, środków transportu, przewodów kominowych), zabezpieczaniu różnorakich wydarzeń oraz wsparcia w działaniach naszego ciężkiego zastępu.

Zintensyfikowane działania oraz posiadane zasoby Jednostki umożliwiły wyposażenie lekkiego pojazdu bez znaczącego uszczuplania wyposażenia ciężkiego wozu, dzięki czemu udało się zachować bogatą konfigurację sprzętową na ciężkim pojeździe GCBA-Rt.

Wyjaśnienie oznaczeń pojazdu GLBA-Rt 1/1:
G – pierwsza litera oznacza pojazd gaśniczy
L– druga litera oznacza wagę pojazdu, L oznacza pojazd lekki <7,5 t DMC
B – litera oznacza zbiornik na wodę
– litera oznacza, że pojazd jest wyposażony w autopompę
– cyfra oznacza pojemność zbiornika na wodę w metrach sześciennych (tys. l)
– liczba oznacza wydajność autopompy w hektolitrach/min
Rt – litery oznaczają posiadanie sprzętu ratownictwa technicznego

Wyjaśnienie oznaczenia numeru operacyjnego 669[P]65:

669 – prefiks określający jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej
66 – oznaczenie powiatu złotowskiego            
9 – oznaczenie jednostek z KSRG
[P] – infiks określający województwo wielkopolskie
65 – sufiks określający pojazd w jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej
6 – oznacza gminę Złotów
5 – oznacza kolejny numer wozu w gminie Złotów, drugi należący do OSP w Świętej

Podstawowe dane techniczne:

 • podwozie:    IVECO Daily 65C15D
 • napęd:    4×2
 • silnik:     wysokoprężny IVECO o mocy 145KM
 • DMC:     6500 kg
 • wymiary (dł. x sz. x w):    6,9m x XXm x XXm
 • zabudowa pożarnicza Wawrzaszek ISS
 • pojemność zbiornika wody:    1000 dm3
 • pojemność zbiornika środka pianotwórczego:    100 dm3
 • autopompa: KAPPA 125 jednozakresowa pompa wysokociśnieniowa o wydajności  105 dm3/min przy 40bar
 • linia szybkiego natarcia:    wysokociśnieniowa
 • długość linii szybkiego natarcia:    60m
 • maszt oświetleniowy:    1000V zasilany agregatem prądotwórczym, sterowanie pneumatyczne

Wspomnienie przybycia GLBA do Świętej

W czwartek 02.04.2020 około godziny 08.00 do Świętej przy dźwiękach syren strażackich w asyście GCBA-Rt wjechał nowopozyskany lekki pojazd. Ze względu na panujące obostrzenia, związane z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną przywitanie było skromne i obejmowało druhów, którzy odpowiedzieli na dźwięk syreny, zwiastujący przyjazd IVECO.

Po oględzinach pojazdu, druhowie w ograniczonym składzie podjęli od razu działania związane z dostosowaniem pojazdu pod nasze potrzeby. Niedługo po rozpoczęciu działań, na oględzinach pojazdu gościliśmy Wójta Gminy Złotów p. Piotra Lacha wraz z Zastępcą p. Pawłem Michalskim, którym zaprezentowaliśmy zdolności bojowe pojazdu.

GLBARt IVECO w pełnej krasie
Przybycie GLBA-Rt do Świętej. Przywitanie w ograniczonym zakresie ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z COVID-19
Pierwsza interwencja GLBA-Rt związana z połamanym drzewem w Świętej