PG-8

W grudniu 2017 roku z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie pozyskaliśmy dla naszej Jednostki przyczepkę gaśniczą PG8.
Pozyskany pojazd będzie po wyposażeniu służył nam do prowadzenia działań oraz przygotowań na kolejne zawody.

Należy nadmienić, iż tego typu przyczepa była marzeniem zwłaszcza bardziej doświadczonej części naszej społeczności już od lat 90 ubiegłego wieku, jednak ze względu na różnego rodzaju przeszkody nie udało się pozyskać podobnej, typowo pożarniczej, przyczepy. Stąd ówcześni strażacy własnoręcznie wykonali przyczepę, która wiele lat służyła nam do transportu zwłaszcza pompy pożarniczej lub szlamowej. Nabytek jest nam dobrze znany m. in. z naszej przygody na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, kiedy to PG8 służyła nam do przewozu sprzętu pożarniczego na zmagania do Wągrowca. 

Dzięki pracy druhów i zaprzyjaźnionego warsztatu w 2018 roku przyczepa nabrała nowych barw i czeka na wykonanie nowych mocowań oraz na zakup wyposażenia.