ZAPRASZAMY!

Statystyka zdarzeń 2018

Wkrótce...

Odsłony

dzisiaj: _
łącznie: _

Szkolenia

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Doskonalenie umiejętności członków JOTu w ramach zwołanej zbiórki.
Czytaj więcej

Wiosenne porządki i trzecia zbiórka szkoleniowa JOTu
Czytaj więcej

27.01.2016
19:00-21:00
Święta

Postępowanie przy NZK: ABC, RKO oraz rozruch kontrolny sprzętu silnikowego

Działania porządkowe – przygotowanie do kolędy
Czytaj więcej

Przy okazji zlecenia od Wójta i  Dyrekcji ZS w Świętej urządziliśmy szkolenie dotyczące zasad pracy na wysokościach oraz doskonaliliśmy używanie D10W.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

27.09.2016
00:50
Boisko w Zakrzewie

Czytaj więcej

W niedzielne południe druhowie zebrali się w strażnicy by przypomnieć sobie najważniejsze zasady działań z zakresu ratownictwa medycznego. Druhowie dokładnie zapoznali się ze sprzętem medycznym, dostępnym na GCBARt, jego rozmieszczeniem oraz sposobem użycia. W kilku praktycznych inscenizacjach wypróbowano jego działanie oraz przećwiczono stosowanie procedur medycznych w zależności od zastanej sytuacji.

Czytaj więcej

W dniach 11-21.04 nasi druhowie uczestniczyli w szkoleniu podstawowym, dzięki którym zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności, pozwalające na czynne uczestniczenie w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Kurs rozpoczął się egzaminem teoretycznym, do którego druhowie przygotowywali się samodzielnie z materiałów w postaci książek i prezentacji oraz szkoleń wewnętrznych. Pozytywny wynik umożliwił kontynuowanie szkolenia trwającego blisko 60 godzin lekcyjnych, gdzie na sprzęcie KP PSP oraz własnym utrwalali obsługę urządzeń wykorzystywanych w akcjach. Działania w naszym GCBA odbywały się nad jeziorem w Stawnicy, gdzie ćwiczono tłoczenie wody na dalekie odległości oraz w Jastrowiu, wykonując czynności związane z ratownictwem technicznym. Kurs ukończyło 47 druhów naszego powiatu.

Poniżej zdjęcia ze Stawnicy oraz Jastrowia. Czytaj więcej