ZAPRASZAMY!

Aktualności

Statystyka zdarzeń 2017

Ilość wyjazdów alarmowych: 50 Stan na dzień 22.11.2017

 • Pożary: 17
 • Miejscowe zagrożenia: 19, w tym:
  • Usuwanie skutków wiatru: 2
  • Zdarzenia drogowe: 6
  • Zabezpieczanie owadów błonkoskrzydłych: 4
  • Wypompowywanie wody: 3
 • Fałszywe alarmy: 5
 • Zabezpieczenie rejonu operacyjnego JRG: 1
 • Ćwiczenia zgrywające z JRG: 8

 • Pozostałe wyjazdy: 11
 • Zbiórki szkoleniowe: 13, w tym:
  • 19 druhów w 6 zbiórkach wewnętrznych OSP
  • 10 druhów w 7 w szkoleniach organizowanych przez KP PSP

Jednostka znajdowała się w dyspozycji przez 6530 minut
(108 g. 50 min)

Pojedyncze zdarzenie trwało 2 g. 1 min

Najwięcej interwencji: Święta, 20 -krotnie

25 druhów brało aktywnie udział w interwencjach

26 członków jest alarmowanych telefonicznie

Najczęściej interweniujący:

 • dh Palacz Maciej - 32 wezwania
 • dh Białczyk Andrzej - 32 wezwania
 • dh Cybulski Michał - 32 wezwania

Żadnego odwołanego wyjazdu!

Odsłony

dzisiaj: _
łącznie: _

Szkolenia

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Doskonalenie umiejętności członków JOTu w ramach zwołanej zbiórki.
Czytaj więcej

Wiosenne porządki i trzecia zbiórka szkoleniowa JOTu
Czytaj więcej

27.01.2016
19:00-21:00
Święta

Postępowanie przy NZK: ABC, RKO oraz rozruch kontrolny sprzętu silnikowego

Działania porządkowe – przygotowanie do kolędy
Czytaj więcej

Przy okazji zlecenia od Wójta i  Dyrekcji ZS w Świętej urządziliśmy szkolenie dotyczące zasad pracy na wysokościach oraz doskonaliliśmy używanie D10W.

Czytaj więcej

Czytaj więcej

27.09.2016
00:50
Boisko w Zakrzewie

Czytaj więcej

W niedzielne południe druhowie zebrali się w strażnicy by przypomnieć sobie najważniejsze zasady działań z zakresu ratownictwa medycznego. Druhowie dokładnie zapoznali się ze sprzętem medycznym, dostępnym na GCBARt, jego rozmieszczeniem oraz sposobem użycia. W kilku praktycznych inscenizacjach wypróbowano jego działanie oraz przećwiczono stosowanie procedur medycznych w zależności od zastanej sytuacji.

Czytaj więcej

W dniach 11-21.04 nasi druhowie uczestniczyli w szkoleniu podstawowym, dzięki którym zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności, pozwalające na czynne uczestniczenie w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Kurs rozpoczął się egzaminem teoretycznym, do którego druhowie przygotowywali się samodzielnie z materiałów w postaci książek i prezentacji oraz szkoleń wewnętrznych. Pozytywny wynik umożliwił kontynuowanie szkolenia trwającego blisko 60 godzin lekcyjnych, gdzie na sprzęcie KP PSP oraz własnym utrwalali obsługę urządzeń wykorzystywanych w akcjach. Działania w naszym GCBA odbywały się nad jeziorem w Stawnicy, gdzie ćwiczono tłoczenie wody na dalekie odległości oraz w Jastrowiu, wykonując czynności związane z ratownictwem technicznym. Kurs ukończyło 47 druhów naszego powiatu.

Poniżej zdjęcia ze Stawnicy oraz Jastrowia. Czytaj więcej