ZAPRASZAMY!

Statystyka zdarzeń 2018

Wkrótce...

Odsłony

dzisiaj: _
łącznie: _

Informacje

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Jak być strażakiem i pomagać potrzebującym to tylko bezinteresownie!
Kontynuując działania z poprzedniego półrocza, możemy pochwalić się, że ponownie nasi druhowie przekazali należny im ekwiwalent za pierwsze półrocze 2016r. na działalność statutową jednostki.

Święcki zastęp był dysponowany 28 razy, w tym do:
● 17 pożarów,
● 5 miejscowych zagrożeń (1 zdarzenie drogowe),
● 5 ćwiczeń zgrywających z JRG Złotów,
● 1 zabezpieczenie rejonu JRG.
Czytaj więcej

Na rozgrywanym w Tarnówce turnieju w sobotę 20.02.16 zostaliśmy Vice Mistrzami Powiatu Złotowskiego.

W turnieju wystąpiło 5 drużyn, które wyraziły zainteresowanie udziałem w drugiej odsłonie tego wydarzenia. Formowaniem naszego składu zajął się Członek Zarządu ds. Młodzieży dh Krzysztof Miłkowski.

Czytaj więcej

dh Roman Deja, jako przedstawiciel OSP w Świętej uczestniczył w uroczystej zbiórce z okazji odejścia na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy JRG w Złotowie bryg. Sławomira Roguta. Miało to miejsce 1 lutego na terenie Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.

Czytaj więcej

26.11.2015 o godzinie 17.00 w Jastrowiu rozpoczęła się narada druhów ochotników z przedstawicielami KP PSP w Złotowie oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego dh A. Kacprzakiem. OSP w Świętej reprezentowali dh Marcin Mashel oraz dh Maciej Palacz.

Na naradzie zostały poruszone zagadnienia związane z:

  • dotacjami KSRG,
  • szkoleniami zrealizowanymi w 2015 r. oraz zaplanowanymi na 2016 rok,
  • prezentacją sprzętu używanego w PSP i polecanych w OSP,
  • prawidłową dokumentacją przebiegu działań,
  • postępowaniem z acetylenem,
  • podsumowaniem przeglądów technicznych,
  • przekazaniem informacji Prezesa Zarządu Powiatowego.

Obrady trwały ponad 3,5 godziny, w trakcie których zostało poruszonych wiele tematów funkcjonowania OSP oraz współpracy z PSP.  15-11-26

Fot: MP

 

 

W środę 04.11.2015 o godzinie 17.00 w Domu Strażaka w Świętej rozpoczęło się zebranie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP na czele z Prezesem dh Piotrem Müllerem oraz przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Złotów. W obradach brali udział Wójt Gminy Złotów Piotr Lach oraz Komendant Gminny Roman Głyżewski. Tematem rozmów zebranych były bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Jednostek OSP naszej gminy. Czytaj więcej

W rocznicę godziny W – o 17.00 zabrzmiała syrena alarmowa by upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego walczących o wolność ojczyzny.

Czytaj więcej

Na wtorek 28.07.2015 na godzinę 13.00 Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego zaplanował kontrolę dokumentacji i oględziny nowego wozu bojowego OSP w Świętej ze względu na trwający audyt zewnętrzny inwestycji.

Na spotkanie należało przygotować szereg dokumentacji, m.in. dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, polisy ubezpieczeniowej, dokumentów dotyczących wprowadzenia wozu na stan. Szczególny nacisk stawiano na poprawność dokumentacji finansowej. Przygotowano również publikacje z prasy dotyczące realizacji projektu oraz adresy internetowe witryn, gdzie dane informacje się pojawiły.

Po przybyciu komisja obejrzała oraz sfotografowała GCBA oraz otoczenie, gdzie m.in. znajduje się pamiątkowa tablica dotycząca projektu unijnego. Następnie w sali barowej została przedstawiona wymagana dokumentacja.

Podczas audytu przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty. Nie stwierdzono żadnych niezgodności, ponadto dokumentacja finansowa naszej Jednostki prowadzona przez p. Monikę Gadomską została określona jako wzorowa.

Czytaj więcej